Năm Sinh Con Hợp Tuổi Nam

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Mão 1999 vợ Ất Hợi 1995

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Kỷ Mão 1999 mẹ Ất Hợi 1995 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Mão 1999 vợ Bính Tý 1996

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Kỷ Mão 1999 mẹ Bính Tý 1996 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Mão 1999 vợ Đinh Sửu 1997

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Kỷ Mão 1999 mẹ Đinh Sửu 1997 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Mão 1999 vợ Mậu Dần 1998

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Kỷ Mão 1999 mẹ Mậu Dần 1998 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Mão 1999 vợ Kỷ Mão 1999

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Kỷ Mão 1999 mẹ Kỷ Mão 1999 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,